Cùng Con Lớn Khôn - bộ 6 cuốn 2 tập

Cùng Con Lớn Khôn - bộ 6 cuốn 2 tập

Regular price $25.99 Sale

Availability: In Stock Out of Stock

Mỗi cuốn cùng con lớn khôn được thiết kế để làm những việc sau một cách thỏa mái: 1. Nhận diện hành vi không tốt 2. Giải thích nguyên nhân, hành vi không tốt 3. Thảo luận những ảnh hưởng...


Mỗi cuốn cùng con lớn khôn được thiết kế để làm những việc sau một cách thỏa mái: 1. Nhận diện hành vi không tốt

2. Giải thích nguyên nhân, hành vi không tốt

3. Thảo luận những ảnh hưởng tiêu cực của các hành vi không tốt

4. Đưa ra các gợi ý để thay thế những hành vi không hay bằng những hành vi đúng đắn.

Trong khi đọc từng cuốn CÙNG CON LỚN KHÔN khi con cần đọc sẽ đem lại hiệu quả, cả bộ sách cũng được thiết kế dựa theo quá trình phát trển thông thường của một đứa trẻ. Vì vậy, việc giới thiệu các cuốn sách đến con bạn theo thứ tự được liệt kê ở bìa sau cuốn sách này cũng sẽ thu được kết quả tốt.

Khi bạn và con đọc bộ sách CÙNG CON LỚN KHÔN, con bạn sẽ xây dựng được thói quen tốt giúp hình thành lòng tự trọng tích cực và những mối quan hệ bền vững. Đọc các cuốn sách này cũng sẽ giúp tạo dựng bầu không khí thân thiện, vui vẻ hơn trong gia đình bạn.

Recently viewed product

Loading...