Busy Book - Thế Giới Xung Quanh

Busy Book - Thế Giới Xung Quanh

Regular price $34.99 Sale

Availability: In Stock Out of Stock

Quãng thời gian duy nhất trong cuộc đời này là lúc những tư duy về hình khối, màu sắc, con số, chữ cái được hình thành và tạo nền tảng cho bé phát triển về sau. Busy book là những...


Quãng thời gian duy nhất trong cuộc đời này là lúc những tư duy về hình khối, màu sắc, con số, chữ cái được hình thành và tạo nền tảng cho bé phát triển về sau.

Busy book là những cuốn sách giúp cho các thiên thần bé nhỏ học được những kỹ năng căn bản đầu tiên đầy hào hứng và hiệu quả. 

Cuốn Thế Giới Xung Quanh giúp bé nhận ra thế giới quan xung quanh đầy màu sắc, đồng thời giúp bé học được những kỹ năng căn bản đầu tiên về hình khối, màu sắc và số đếm.

Recently viewed product

Loading...