Set Tớ lịch sự: Học nói lời xin lỗi & Học nói lời cảm ơn (bộ 2 cuốn)

Set Tớ lịch sự: Học nói lời xin lỗi & Học nói lời cảm ơn (bộ 2 cuốn)

Regular price $22.95 Sale

Availability: In Stock Out of Stock

Cuốn sách mô tả, trình bày về nguyên nhân, cách thức và thực hành Lời xin lỗi – Lời cảm ơn  hàng ngày: trong gia đình, ở trường, mối quan hệ bạn bè, các mối quan hệ xã hội... Bên...


Cuốn sách mô tả, trình bày về nguyên nhân, cách thức và thực hành Lời xin lỗi – Lời cảm ơn  hàng ngày: trong gia đình, ở trường, mối quan hệ bạn bè, các mối quan hệ xã hội... Bên cạnh đó sách cũng có những ví dụ và minh họa trực quan để bạn đọc hiểu và dễ dàng thực hành theo.

 Nguồn: Dinhtibooks

Recently viewed product

Loading...